Frequently Asked Question

GRADING PADA SPC05 TIDAK SAMA DENGAN SPC04
Last Updated 2 years ago

Isu

markah/grading pelajar berikut pada SPC05 tidak sama dengan SPC04 untuk Subjek DPC1308 (Metrology). Subjek ini merupakan subjek semasa pelajar berada dalam semester 1 bagi sesi 2/2019.

Maklumat pelajar adalah seperti berikut:
- Nama : MUHAMMAD SHALIHIN BIN SHAHIMI
- No NDP : 12219075
- PROGRAM : J14 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
- SESI PENGAMBILAN : 2/2019
- Semester Semasa: 4

image
image

Answer

Semakan kami setelah melihat pada database dan slip SPC.02, pengajar subjek meletakkan markah 0 pada setiap penilaian. Mohon pengajar subjek kemaskini data markah dan klik 'SAVE' button untuk membolehkan sistem kemaskini data markah pada database TMS.
Cede Program : J14Subject Code : DPC1308Semester :1Staff Theory / Amali : MOHD RAHIM BIN MUDA

Please Wait!

Please wait... it will take a second!