Frequently Asked Question

NAMA PELAJAR TIDAK TERPAPAR DALAM COURSE STUDENT RESULT
Last Updated 11 months ago

Semakan telah dilakukan didapati tiada masalah. Mohon semakan dan tindakan selanjutnya.
Penemuan semasa semakan masalah :-

1. Sila pastikan Pengajar subjek tersebut login dahulu, barulah pegawai lain boleh melihat modul berkenaan. Sekira untuk melihat sebelum pengajar tersebut login subjek tersebut , sila klik di bahagian kehadiran.

2. Kesilapan memilih/daftar kod Subjek . mohon semak silibus.


Permasalahan 1

image

Permasalahan 2

image

Permasalahan 3

image

Permasalahan 4

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!