Frequently Asked Question

NAMA PELAJAR TIDAK TERPAPAR DALAM COURSE STUDENT RESULT
Last Updated 2 years ago

Semakan telah dilakukan didapati tiada masalah. Mohon semakan dan tindakan selanjutnya.
Penemuan semasa semakan masalah :-

1. Sila pastikan Pengajar subjek tersebut login dahulu, barulah pegawai lain boleh melihat modul berkenaan. Sekira untuk melihat sebelum pengajar tersebut login subjek tersebut , sila klik di bahagian kehadiran.

2. Kesilapan memilih/daftar kod Subjek . mohon semak silibus.


Permasalahan 1

image

Permasalahan 2

image

Permasalahan 3

image

Permasalahan 4

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!